bip logo

Strategia rozwoju Powiślańskiej Szkoły Wyższej na lata 2021-2026

Nowelizacja strategii rozwoju PSW w Kwidzynie na lata 2014-2020 - czerwiec 2015

Nowelizacja wynikająca z rekomendacji PKA z raportu z kontroli w roku akademickim 2013/2014

Nowelizacja strategii rozwoju PSW w Kwidzynie na lata 2014-2020 - październik 2019

Nowelizacja wynikająca z dostosowania do Ustawy z dnia 20 lipca 2018r.

Uchwała nr 8/II/23/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 25 lutego 2023 r.