bip logo


Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe w Powiślańskiej Szkole Wyższej (w tym obcokrajowców)

Fee regulations for students and candidates for first and second degree programs and postgraduate studies in the Powiślański University  (including foreigners)
 
Kwidzyn:
WNE-S
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Ekonomia - studia I stopnia - 2024-2025stopnia - 2024-2025
WNOZ
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Pielęgniarstwo - studia I stopnia - 2024-2025
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Pielęgniarstwo - studia II stopnia - 2024-2025
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Ratownictwo Medyczne - studia I stopnia - 2024-2025
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Kosmetologia - studia I stopnia - 2024-2025
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Dietetyka - studia I stopnia - 2024-2025
Gdańsk:
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Pielęgniarstwo - studia I stopnia - 2024-2025
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Pielęgniarstwo - studia II stopnia - 2024-2025
Kościerzyna:
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Pielęgniarstwo - studia I stopnia - 2024-2025
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Pielęgniarstwo - studia II stopnia - 2024-2025
Toruń:
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Pielęgniarstwo - studia I stopnia - 2024-2025
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - Pielęgniarstwo - studia II stopnia - 2024-2025

Dla obcokrajowców (studia prowadzone w języku angielskim)
Umowa o warunkach odpłatności za studia PSW - studia I stopnia - 2024-2025