bip logo

Poniżej znajdują się zasady rekrutacji do Powiślańskiej Szkoły Wyższej dla kandydatów na studia I i II  stopnia posiadających obywatelstwo polskie, na studia podyplomowe posiadających obywatelstwo polskie oraz zasady rekrutacji dla kandydatów studia I i II stopnia i studia podyplomowe nieposiadających obywatelstwa polskiego.

 

 

 

Podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia - cudzoziemiec

Oświadczenie kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego