bip logo

Aktualny zbiór aktów prawnych dot. ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/prawo.

> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
> Skonsolidowany tekst rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
> Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
> Decyzja wykonawcza KOMISJI (UE) z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi
> Decyzja wykonawcza KOMISJI (UE) z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dot. przekazywania danych do państw trzecich
> Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
> Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.03.2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika UODO
> Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych
> Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO
> Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
> Zarządzenie Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej nr 13/10/20 z dnia 31.10.2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Powiślańskiej Szkole Wyższej